Wealness and health

Holiday Guide

Liuyuan Jinjiang Hotel: Pingpong

2019-11-14

Liuyuan Jinjiang fitness facilities: table tennis room, experience indoor sports pleasure.


Address: no.198, Quanshui Road, LiuYe Lake Tourist Resort, Changde, Hunan Province


Tel: 0736-7128888